Energimærkning af erhvervsbygninger er en vigtig opgave for enhver virksomhedsejer eller bygningsejer. Det handler om at identificere og reducere energiforbruget i bygningen, hvilket kan føre til en betydelig besparelse på el- og varmeregningen. Men hvor skal man starte, hvis man ønsker at energimærke sin erhvervsbygning? Hvordan finder man en certificeret energikonsulent og hvordan kan man forbedre sin energimærkning? I denne artikel vil vi guide dig gennem processen og give dig de nødvendige oplysninger for at komme i gang med energimærkning af din erhvervsbygning.

Hvad er energimærkning?

Energimærkning er en vurdering af en bygnings energiforbrug og -effektivitet. Energimærkningen giver en indikation af, hvor energieffektiv en bygning er, og kan hjælpe med at identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer for at spare på energiforbruget og reducere omkostningerne. Energimærkningen er baseret på en lang række faktorer, herunder bygningens alder, størrelse, konstruktion, isolering, ventilation, opvarmning og belysning. Energimærkningen udføres af en certificeret energikonsulent, som bruger en standardiseret metode til at evaluere bygningens energiforbrug og -effektivitet. Resultatet af energimærkningen er en energimærkningsrapport, som giver en oversigt over bygningens energimæssige tilstand, og som indeholder en rangering fra A til G, hvor A er den mest energieffektive og G den mindst energieffektive. Energimærkningsrapporten indeholder også anbefalinger til, hvordan man kan forbedre bygningens energieffektivitet og reducere omkostningerne til energiforbrug. Energimærkning er en vigtig del af at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra bygninger og er derfor en vigtig opgave for virksomheder og organisationer, der ønsker at tage ansvar for deres energiforbrug og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Hvorfor er det vigtigt at få energimærket sin erhvervsbygning?

Det er vigtigt at få energimærket sin erhvervsbygning af flere årsager. Først og fremmest er det et lovkrav i Danmark, at alle erhvervsbygninger over 250 m² skal have en gyldig energimærkning. Hvis man ikke overholder dette krav, kan det medføre bøder og i værste fald tvangsbøder.

Derudover kan en energimærkning være med til at optimere bygningens energiforbrug og dermed spare penge på el- og varmeregningen. En energikonsulent vil kunne give råd og vejledning om, hvordan energiforbruget kan reduceres og hvilke energibesparende tiltag, der kan implementeres i bygningen.

En energimærkning kan også være med til at øge bygningens værdi og tiltrækningskraft på markedet. Potentielle lejere eller købere vil være mere tilbøjelige til at vælge en bygning med en god energimærkning, da det er en indikator for lave driftsomkostninger og et miljøvenligt valg.

Endelig kan en energimærkning også være med til at opfylde virksomhedens CSR (Corporate Social Responsibility) mål og signalere, at man tager miljøansvar og bæredygtighed seriøst.

Hvordan foregår en energimærkning af erhvervsbygninger?

En energimærkning af en erhvervsbygning foregår ved, at en certificeret energikonsulent gennemgår bygningen og foretager en vurdering af dens energimæssige tilstand. Konsulenten gennemgår blandt andet bygningens isolering, varme- og ventilationsanlæg, belysning og eventuelle vedvarende energikilder såsom solceller eller vindmøller.

Under gennemgangen tager energikonsulenten også højde for bygningens funktion og anvendelse, da det har betydning for energiforbruget. For eksempel vil en kontorbygning have et andet energiforbrug end en produktionshal.

Efter gennemgangen udarbejder energikonsulenten en rapport, hvor bygningen bliver tildelt en energimærkeordning fra A til G. A er bedst, og G er dårligst. Rapporten indeholder også en liste over anbefalede energiforbedringer, der kan hjælpe med at forbedre bygningens energimærke.

Her kan du læse mere om Jordvarme fremstår som en af de mest effektive og bæredygtige løsninger.

Det er vigtigt at påpege, at energimærkningen kun tager højde for bygningens energimæssige tilstand og ikke dens generelle tilstand. Derfor er det altid en god idé at supplere energimærkningen med en bygningssyn eller en tilstandsrapport, hvis man ønsker en mere omfattende vurdering af bygningens tilstand.

Hvordan finder man en certificeret energikonsulent?

Når man skal have foretaget en energimærkning af sin erhvervsbygning, er det vigtigt at finde en certificeret energikonsulent til opgaven. En certificeret energikonsulent er en person, der har gennemgået en uddannelse og bestået en eksamen i energimærkning af bygninger.

Man kan finde en certificeret energikonsulent via Energistyrelsens hjemmeside, hvor der er en liste over alle certificerede energikonsulenter i Danmark. Det er vigtigt at vælge en konsulent, der har erfaring med energimærkning af erhvervsbygninger, da det kræver særlige kompetencer og viden om erhvervsbygningers energiforbrug.

Det kan også være en god idé at undersøge konsulentens referencer og tidligere arbejde, inden man vælger en til opgaven. På den måde kan man sikre sig, at man får en kompetent og erfaren konsulent, der kan levere en grundig og præcis energimærkning af ens erhvervsbygning.

Hvad kan man gøre for at forbedre sin energimærkning?

Hvis man ønsker at forbedre sin energimærkning af sin erhvervsbygning, er der flere tiltag, man kan tage. Først og fremmest kan det være en god idé at få en energikonsulent til at gennemgå bygningen og identificere de områder, hvor der kan gøres forbedringer. Derudover kan man undersøge mulighederne for at implementere mere energieffektive løsninger, som f.eks. LED-lys, isolering af bygningen eller installation af solceller. Det kan også være en god idé at overveje, om der er muligheder for at justere på bygningens opvarmnings- og kølesystemer for at optimere energiforbruget. Endelig kan det være en god idé at informere medarbejderne i bygningen om, hvordan de kan bidrage til en mere energieffektiv adfærd, f.eks. ved at slukke for lys og elektronik, når det ikke er i brug. Ved at tage disse tiltag kan man forbedre sin energimærkning og samtidig opnå en mere bæredygtig og økonomisk bygning.